Diet Sijmons

De adem in zijn volheid ervaren, brengt me bij het wezenlijke van het 'mens' zijn.

 

Diet Sijmons verdiepte zich in Duitsland in de adem gedurende vele jaren, bij leerlingen van Ilse Middendorf en Cornelis Veening. Al meer dan 50 jaar houdt zij zich met haar adem bezig als blazer op blokfluit, dwarsfluit, hoorn, trombone en bugel, als zanger in koren en als koordirigent.

 

“Ademen was voor mij nooit vanzelfsprekend en ik ben altijd op zoek geweest om daar gemakkelijker mee om te gaan. In de muzieklessen die ik jarenlang gaf en bij het dirigeren van koren, kreeg ik steeds meer oog en oor voor de relatie tussen lichaamshouding, adem, klank en welbevinden. Herkenning voor mijn inzichten vond ik in het boek van Ilse Middendorf , “De ervaarbare adem”.

Ik ging verder op onderzoek bij ademleraren in Nederland en leerde voelen en begrijpen hoe ik gebeurtenissen uit mijn leven in mijn lijf meedroeg en hoe dat mijn ademen beïnvloedde. Dit boeide mij enorm, en het was als thuiskomen. Alles kwam in dit ademwerk samen voor mij.

 

Rond mijn 55ste jaar zocht ik een nieuwe uitdaging in mijn beroepsleven. Ik wilde ook na mijn 65ste blijven werken, maar dan wel op het gebied van zingeving en welbevinden. Ik gaf gehoor aan mijn fascinatie voor de adem en ging in opleiding tot adempedagoog. In Duitsland, omdat er in Nederland op dit terrein geen mogelijkheden zijn.

 

Sinds 2008 begeleid ik als adempedagoog in mijn praktijk mensen die vragen hebben met betrekking tot hun adem. Ik begeleid cliënten individueel en ik verzorg workshops en cursussen. Ook bied ik een ademscholing aan voor mensen die zich met deze vorm van ademwerk willen verbinden en de adem in hun (lichaamsgerichte) beroep willen integreren. Ik draag met veel overtuiging en passie uit, dat adem een concreet en boeiend onderzoeksterrein is en dat de werking en werkzaamheid van de adem goed te begrijpen is vanuit anatomie en fysiologie. 'Ademen doe je met je hele lijf' is mijn lijfspreuk.

 

"Al van jongs af aan heb ik last van een scoliose. Ik ben al bij heel wat mensen geweest daarvoor en kreeg eigenlijk altijd de boodschap dat het "pappen en nathouden" zou blijven, dat ik er altijd last van zou houden. Maar sinds ik bij Diet ben zijn er dagen dat ik klachtenvrij ben, soms dagen achter elkaar. Dat had ik niet voor mogelijk gehouden. Vorige week had ik voor het eerst sinds tijden weer een rugpijndag. Gelukkig heb ik nu handvatten om dat op te pakken.”

Cliënt, 30 jaar, huisarts in opleiding

 

Elke dag weer ondervind ik grote voldoening als mijn cliënten geraakt, blij en dankbaar, met vertrouwen en goede moed, gesterkt met nieuwe inzichten mijn werkruimte verlaten. In mijn huidige werk pluk ik de vruchten van een intensieve opleiding tot adempedagoog, maar neem ik ook als bagage mee een studie geschiedenis en een studie in de muziek. Zeer veel jaren ervaring als docent op diverse terreinen, aan mensen van 4 tot 84 jaar hebben mijn pedagogische en didactische kwaliteiten en mijn mensenkennis gevormd en geschoold.

Ik ben nog immer nieuwsgierig naar nieuwe wijsheid en ervaringen en volg recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van neuropsychologie en neurobiologie met grote interesse en integreer dat in mijn werk. Voor supervisie, deskundigheidsbevordering en collegiale contacten reis ik enige malen per jaar naar Duitsland”.

 

Voortraject

Bij Borg Diem Groeneveld en Franz Peter Menge maakte ik kennis met het werk van Ilse Middendorf en Cornelis Veening. De diepere essenties leerde ik bij Paul Triepels, die mij ook tijdens de opleidingsjaren in Duitsland intensief en inspirerend begeleidde en ondersteunde.

 

Opleiding

Opleiding begonnen in 2004 bij Petra Bodnik in Düsseldorf. Petra was de eerste leerling van Ilse Middendorf. Zij wijdde mij in in de beginselen van de “Ervaarbare adem”. Vervolgens ben ik in Berlijn opgeleid door Erika Kemmann.  In 2010 deed ik het examen van de Duitse beroepsvereniging AFA.

 

Nascholing

Nascholing bij het Middendorf Instituut in Berlijn van 2009-2013 

Sinds 2014 volg ik nascholing bij de nu 87-jarige Irmela Halstenbach in Wuppertal. Zij is specialist in de Veeningleer en de enige nog levende en werkende leerling van Cornelis Veening. 

 

Supervisie

Al tien jaar ga ik daarvoor naar Edeltraud Koch in Berlijn. In de jaren '80 is Edeltraud door Ilse Middendorf opgeleid, maar zij voelt zich nu meer thuis in het Veening-werk. Jarenlang heeft zij aan diverse ademinstituten in Duitsland de anatomielessen verzorgd. Mijn respect voor en geestdrift over “Wunderwerk Körper” dank ik aan haar.

  

Intervisie

In Nederland onderhoud ik contacten met een verscheidenheid aan collega's op het gebied van de reguliere en alternatieve gezondheidszorg zoals een psychotherapeut, fysiotherapeut, osteopaat, regulier en homeopathisch arts en een shiatsutherapeut. Ik bespreek met hen mijn cliënten en verwijs door als daar behoefte aan is.

 

Netwerk

In 2018 is er een netwerk ontstaan met een aantal ademdocenten die bij mij de ademscholing hebben gevolgd. Als collega's willen wij het werk van Cornelis Veening en Ilse Middendorf meer bekendheid geven in Nederland.

www.ademwerkplaats.nl

Een van de ademdocenten uit het netwerk is Gabriëlle Barros Martins. Het merendeel van de foto's op deze site zijn van haar hand.

Bijzonder blij ben ik met het contact met Dineke Groenhof-Blauw. Zij weet de moeilijk te verwoorden ademwetmatigheden in kalligrafische klankschriften te verbeelden.

https://groenhofblaauw.nl/