De adem kent geen goed of fout

Mensen die zich bij mij melden, gaan er vaak van uit dat ze bij mij “goed” leren ademen, maar de adem kent geen goed of fout.

 

 

We ademen allemaal verschillend, want hoe wij ademen wordt bepaald door wat wij meemaken in het leven. Door onverwachte gebeurtenissen, een val, operatie, een ziekte waar niet goed mee is omgegaan of scheiding van de ouders, bouwen we na de geboorte een ongewenste spierspanning op. De adem trekt zich vervolgens terug, of wordt gejaagd. Zo ontmoet de adem op zijn weg door het lichaam altijd stoorzenders, waar we ons vaak niet bewust van zijn.

De meeste mensen denken, dat ze natuurlijk ademen. 'Zo ben ik geboren, zo heb ik het altijd gedaan. Zo is het toch goed.' Gelukkig komt er steeds meer aandacht en begrip voor de samenhang tussen lichaam, geest en de adem. Als er gezondheidsproblemen ontstaan, wordt de link met de adem vaak niet gelegd. Als dat inzicht is ontstaan, wil men vaak 'goed' leren ademen, maar het gaat bij de adem niet om goed of fout. Het gaat er om de onbewuste adempatronen te ervaren en onderkennen. Zo kunnen we de weg terug te vinden naar de oorspronkelijke adem.

Dat is een zoektocht en die moeten we allemaal op onze eigen wijze doen. Cornelis Veening en Ilse Middendorf hebben daar gereedschap voor ontwikkeld en een begrippenkader als leidraad. Dit gereedschap en begrippenkader kun je bij mij leren kennen. Om het in te zetten als dat nodig is.

Al zo'n 50 jaar zoek ik zelf een relatie tot mijn adem, als blazer en als zanger. De laatste 25 jaar is de adem steeds meer mijn maatje in het dagelijkse leven geworden, mijn steun en toeverlaat, nadat ik het levenswerk van Ilse Middendorf en later ook van Cornelis Veening had leren kennen.

Hun inzichten zijn als 'methoden' bekend geworden onder de naam Ervaarbare Adem en De weg van de innerlijke adem, maar zelf zagen zij hun werk meer als een scholingsweg: de adem als middel om jezelf te leren kennen en ontwikkelen, in relatie tot de aarde, de kosmos en de mensen om je heen.

 

“Mijn lichaam is geest en ziel en de adem is zijn taal”. 

Ilse Middendorf