Blog

Cliënten zijn mij vaak dankbaar om wat zij beleven tijdens een adembehandeling en om de persoonlijke groei die hen dat brengt. Ikzelf voel mij vaak op die momenten ontroerd, omdat ik bemiddelaar mag zijn, maar de adem krijgt van mij alle crediet. Vandaar dat ik mij ook pedagoog, coach of docent noem. De adem is de wegwijzer en eventueel de therapeut.

Lees meer: “In de oorspronkelijke adembeweging begint het therapeutische werk.” »

Het beleven van de ‘innerlijk adem’ kan je meer in contact brengen met de essentie van het bestaan. Het is aan de Nederlander Kees Veening te danken, dat het begrip ‘innere atem’ een diepere inhoud heeft gekregen. Ilse Middendorf heeft er bij hem kennis van genomen en heeft van uit haar ervaring de ‘innere atem’ als tegenhanger van de ‘aussere atem’ in haar ademleer geïntegreerd.

Lees meer: Het coronavirus en de adem »

Jaarlijks is er op radio 4 een week lang de “Hart-en-ziellijst” te horen, met een stroom aan  bijdragen van luisteraars die vertellen diep geraakt te zijn door specifieke muziekstukken.

De laatste jaren was op tv het boeiende programma “Kijken in de ziel” van Coen Verbraak te zien, waarin steeds een beroepsgroep zich in de ziel liet kijken.

Er zijn meer verwijzingen van het bestaan van een ziel in onze taal.

Lees meer: Adem, dansend koord tussen lichaam, ziel en geest »

Sinds mijn kennismaking met de ‘Ervaarbare adem’ merk ik dat de adem zich van tijd tot tijd bij mij meldt. Inmiddels zijn er veel momenten op de dag waarop dat gebeurt en is dat heel vertrouwd en opbeurend. Dan maakt de adem ergens in mijn lijf een opening. Hij laat zich ‘zien’, hij laat zich ‘horen’, maar eigenlijk heb ik geen woorden voor dit verschijnsel. Ik ervaar hem steeds weer als een ‘tegenover’; mijn creativiteit gaat stromen, mijn stemmingen worden milder, het religieuze in mij wordt wakker, ik overzie situaties helderder, ik neem beslissingen zonder eindeloos te aarzelen.

Lees meer: De adem is je metgezel »

Je persoonlijke adem is niet herkenbaar door DNA en in die zin onpersoonlijk, maar door het leven en dat begint al in de moederschoot, worden wij verschillend gevormd en dat heeft zijn weerslag op hoe wij ademen. Door onverwachte gebeurtenissen, een val, operatie, een ziekte waar niet goed mee is omgegaan of scheiding van de ouders, kortom ‘stress’, bouwen we na de geboorte een voor de adem ongewenste spierspanning op. De adem trekt zich vervolgens terug, of wordt gejaagd. Zo ontmoet de adem op zijn weg door het lichaam altijd stoorzenders, waar we ons niet bewust van zijn. De meeste mensen denken, dat ze natuurlijk ademen. “Zo ben ik geboren, zo heb ik het altijd gedaan. Zo is het toch goed”.

Lees meer: De adem kent geen goed of fout »

Ik lees graag de krant en doe daar vaak inspiratie aan op voor mijn werk:

een woord, een zin, een gedachte. Ineens komt dan mijn ademlijf tot leven en wordt mijn ziel geraakt. Inspiratie, letterlijk 'inademing', maar als we de Bijbel op zijn woord geloven, dan hebben we die inademing ontvangen, niet naar binnen gehaald.

Lees meer: Ademen in de tussentijd »